Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för webbplatsen www.boxlicious.se (”Webbplatsen”), de produkter eller presentkort som levereras på Webbplatsen benämns som (”Produkt / Produkter”) i detta avtal och avser din Boxlicious beställning.
Läs noga igenom dessa villkor.
Genom att utnyttja Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem.
Skriv gärna ut en kopia för referens ändamål.
Om du inte accepterar villkoren kan du inte utföra köp från Webbplatsen.

1. Information om oss

Boxlicious AB
Organisationsnummer: 559058–5559
Momsregistreringsnummer: SE559058555901
Adress: Vårvädersgatan 20, 41 831, Göteborg
E-post: info@boxlicious.se
Styrelsens säte: Göteborg

2. Ansökan och bundenhet.

2.1 Du får handla på Webbplatsen bara om du fyllt 18 år,
är du under 18 år godkänner vi köp enbart om målsman skriftligt kontaktar oss via e-post eller brev.
Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Produkt / Produkter för leverans till adress i Sverige.
2.2 När du har beställt en Produkt / Produkter via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit.
Avtalet mellan dig och Boxlicious AB sluts först när vi skickat en orderbekräftelse till dig via e-post till adressen du angivit vid betalningen.
2.3 Leverans av Produkt / Produkter sker till den av dig angivna adressen.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt (moms).
3.2 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan.
Fraktpris för enskilda Produkter på våran Webbplats anges i kassan innan utcheckning och kan variera beroende på antal valda produkter samt vikt.

4. Betalning

4.1 Betalning sker via Klarna Check-out som erbjuder olika typer av betalalternativ såsom kort, faktura, delbetalning, betala senare, banköverföring och klarna direkt (mobiltbankID).
Alternativen som är möjliga för just dig som person framgår i kassan efter att ni fyllt i era uppgifter.
4.2 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet punk 15 i detta avtal).
4.3 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. Skrivfel

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt för eventuella felaktigheter i information och specifikationer vad gäller produkter och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

6. Leverans och Leveranstider

6.1 Om en order inkommer till oss innan 15:00 en vardag skickar vi den samma dag.
Normal leveranstid ligger på 3-5 arbetsdagar via Postnord Varubrev.
6.2 Om en Produkt tar slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera den Produkt tills att vi fått in nytt i lager igen. Kund meddelas via e-post om detta skulle ske.
6.3 Vid beställning av (”Presentkort”) kan leveranstiden ta upp till 24 timmar.
En voucher skickas till angiven epost adress vid utcheckning.
6.4 Vid ej uthämtad leverans från postombud förbehåller vi oss rätten att debitera dig för de kostnader som uppstår vid en ej uthämtad leverans.
Vi tar då en avgift á 150 kr för returfrakt samt expeditionskostnader.
Avgiften skickas i form av en faktura till kund via brev till adress angiven i kassa.
För att inte råka ut för detta skall beställd Produkt / Produkter hämtas ut hos ditt postombud inom 14 dagar från att den anländer.

7. Ångerrätt

7.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottagit en eller flera Produkter. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.
7.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick.
Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
7.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsänder Produkten till oss.
Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande via Kundtjänst på Webbplatsen.
7.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).

8. Reklamation

Om en Produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den.
Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning på felet via Kundtjänst på Webbplatsen.
Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 9 nedan).
Boxlicious förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning, mer information finns på www.konsumentverket.se.
Vid reklamationer följer Boxlicious riktlinjer från reklamationsnämndens rekommendationer.
Reklamationen gäller inte för följande typer av varor:
– varor med bruten försegling
– varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal
(exempelvis Hygienprodukter, kosttillskott, hälsokost och andra livsmedel)

9. Återbetalningspolicy

9.1 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 7 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 30 dagar från den dag då vi tagit emot Produkten.
Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.
Ni som konsument får själva bära kostnaden för att återsända Produkten till oss.
9.2 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig om din återbetalning via e-post inom skälig tid.
Vi genomför vanligen återbetalningen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten.
Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Produkten.
9.3 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.

10. Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932).
I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din kostnad för Produkt, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

12. Tredjeparts Webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part.
Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

13. Meddelanden

13.1 Meddelanden till oss ska skickas via Kundtjänst på Webbplatsen eller mail (info@boxlicious.se).
Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.
13.2 Genom att lägga en order har vi rätt att kontakta er via mail ang. Boxlicious AB och dess samarbetspartners.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen.
Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
14.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen.
Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.
14.3 Genom Produkten ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss eller Produkterna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

15. Voucher och Presentkort

15.1 Voucher och Presentkort gäller i 3 månader från det datum då betalning är genomförd.
15.2 Giltighetstiden står skriven under koden kund får skickad via e-post.

16. Lagrade uppgifter och kundkonto

16.1 När du fullbordar ett köp på Webbplatsen skapas automatiskt ett konto åt dig.
16.2 Användarnamnet är e-postadressen du angivit vid betalningen.
16.3 När vi automatiskt skapar ditt konto lagrar vi följande information,
Förnamn, efternamn, fullständig adress och telefonnummer.
16.4 Du kan logga in på ditt konto i menyn på Webbplatsen för att följa order och ändra dina uppgifter.

17. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 30 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

18. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor samt Produkten ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
Tvist i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol.

leverans ikon

2-5 DAGARS LEVERANSTID.

naturen ikon

10% TILLBAKA TILL NATUREN.

frifrakt ikon

FRI FRAKT ÖVER 499KR.